Znajdź nas na

Witam!

Rozpoczynamy nowy, drugi sezon na naszej ścianie.

Stara kotłownia otwarta będzie dla wszystkich chętnych począwszy od 4 września 2022 r. w każdą niedzielę od 1000 do 1600.

Zapraszamy

Artur, Darek, Maciej i Michał

 

Pin It

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r.:

 • o godzinie 1000 dla wszystkich kierunków dziennych
 • o godzinie 1500 dla kierunku podolog, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny

Dla kierunków zaocznych:

 • 2 września 2022 r. o godzinie 1500 dla I technika usług kosmetycznych
 • 9 września 2022 r. o godzinie 1500 dla II technika usług kosmetycznych

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023 dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbędzie się:

 • KKZ opiekunka dziecięca III semestr - 3 września 2022 r. o godzinie 800
 • KKZ florysta II semestr - 3 września 2022 r. o godzinie 800
 • KKZ technik usług kosmetycznych IV semestr - 10 września 2022 r. o godzinie 800
 • KKZ florysta I semestr - 10 września 2022 r. o godzinie 900
 • KKZ technik analityk I semestr - 24 września 2022 r. o godzinie 900

 

 

Pin It

W dniu 24.06.2022 zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023.

Na oficjalnym zakończeniu absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a także nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i w działalności w sferach lokalnych.

Wszystkim absolwentom dziękujemy za wspólną naukę i zapraszamy ponownie!

  

 

Pin It

W dniu 24.06.2022 odbył się już czwarty Ostrowski Piknik Zdrowia.

Nasi słuchacze i nauczyciele z kierunków Technik usług kosmetycznych, Technik masażysta, Technik farmaceutyczny i Opiekun medyczny prezentowali masaż kosmetyczny, mierzyli ciśnienie tętnicze krwi i częstowali zainteresowanych herbatkami ziołowymi sporządzonymi przez słuchaczy. 

Prezentacja szkoły medycznej miała na celu promowanie zdrowia i urody.

W wydarzeniu uczestniczyły m.in. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Akademia Kaliska, Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza “Szukamy i Ratujemy” oraz ostrowska Szkołą Medyczną i Stacją Opieki Caritas.

Pin It

I i II TZ rok uczestniczył dzisiaj w alpakoterapii.
Alpakoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii, polega na współpracy terapeuty i pacjenta z alpaką.

Alpakoterapię zaleca się przede wszystkim dzieciom z różnego rodzaju deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi, ale też osobom starszym.

Alpaka jest w terapii motywatorem do podjęcia działania, co pozytywnie wpływa na sferę emocjonalną, poznawczą oraz społeczną.

  

  

Pin It

30.05.2022 w Dziennym Domu Seniora "Senior+" w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzono edukację zdrowotną. Temat dotyczył profilaktyki i wczesnego wykrycia nowotworów.

Edukację przeprowadziła nauczycielka Maria Ampuła z WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim, wraz ze słuchaczami z kierunku kształcenia Opiekun Medyczny.

Pin It

Dziś z Okazji Dnia Dziecka uczennice z II roku Opiekunki Dziecięcej obdarowały dzieci z Oddziału Rehabilitacji wspaniałymi grami i zabawkami.
Wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego dobrego! 

Pin It

Słuchaczki kierunku terapeuta zajęciowy w WSCKZiU z nauczycielem mgr Ewą Śmiłowską-Muchą złożyły wszystkim paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet i obdarowały słodką laurką, jednocześnie staraliśmy się, aby każda kobieta poczuła się damą.

     

 

Pin It

Dla kogo?

 • Dla kandydatów na wychowawców kolonii i półkolonii, obozów, zimowisk.

W programie:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Zajęcia społecznie użyteczne
 • Pierwsza pomoc

Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują
zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Zajęcia będą prowadziły Magdalena Hetnał i Izabela Barcik 

Magdalena to pedagożka o specjalizacji oligofrenopedagogiki, trenerka, tutorka, coacherka oraz lektorka j.włoskiego. Mama piątki dzieci podkreślającą, że ta rola to największe życiowe wyzwanie i nieustanne szkolenie. Jej pasją zawodową jest towarzyszenie i wspieranie dzieci, młodzieży i rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich drodze komunikowania się i rozwiazywania konfliktów. Pracuje z rodzinami w nurcie systemowym. Od lat związana Ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom specjalnej Troski ADA w Bielsku-Białej. Autorka wielu szkoleń i warsztatów uwrażliwiających na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Jest człowiekiem wielu pasji. Kocha podróże, kulturę włoską, dalekie wyprawy górskie oraz jazdę konną. Swoimi pasjami chętnie inspiruje innych. W Fundacji TDJ jako pedagog współtworzy program Wakacje z Pasją oraz jest tutorką młodzieży. Prowadzi kursy wychowawców i asystentów aby dzieci podczas Wakacji były w najlepszych rękach. 

Iza jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi ukraińskimi oraz z osobami z traumą.  Ze względu na znajomość kultury rosyjskojęzycznej oraz szkołę, do której obecnie uczęszcza, ( Szkoła Asystentów Międzykulturowych w Bielsku-Białej) wzbogaci szkolenie o wiedzę, przydatną w obecnym czasie.

Zapraszamy!

 

Pin It

05.05.2022 Opiekun Szkolnego Koła PCK Maria Ampuła z Medycznego Studium Zawodowego oraz słuchacze z II roku Opiekunki dziecięcej i I roku Technika farmaceutycznego uczestniczyli w pracach komisji sędziowskiej XXVIII Mistrzostw Ratownictwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół średnich Powiatu Ostrowskiego.

Mistrzostwa odbyły się na terenie Piaski-Szczygliczka.

Pin It