Znajdź nas na

Prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dziecka stanowią  o potencjale
zdrowotnym i ekonomicznym społeczeństwa. Ważne jest, aby treści o charakterze
prozdrowotnym przekazywać dzieciom od najmłodszych lat. Edukacja zdrowotna to nie tylko
przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również
rozwijanie umiejętności, a także nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę
wiedzę. Należy więc stworzyć dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości,
które ułatwiają im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego
życia i zdrowia.

Słuchacze WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim z kierunków opiekunka dziecięca i
terapeuta zajęciowy oraz nauczycielki: kierownik kształcenia praktycznego mgr Izabela
Mielcarek, mgr Maria Ampuła, mgr Ewa Śmiłowka – Mucha i mgr Agnieszka Kowalska
zorganizowali warsztaty z edukacji zdrowotnej pt.: „Witaminki wesołe minki” dla dzieci ze
Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 2 „Jarzębinka”. Dzieci miały możliwość zapoznania
się z rolą witamin i minerałów znajdujących się w owocach i warzywach poprzez wspólne
zabawy m.in przy piosence pt.: „Witaminki” czy zabaw z czarodziejskim workiem. Na
zakończenie dzieci obejrzały przedstawienie pt.: „Na straganie”.

Celem zajęć był wzrost kompetencji dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania, nabywanie
wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie, a także propagowanie zdrowego stylu życia u
dzieci i ich rodzin oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych w żłobku,
przedszkolu i w domu.

 

 

Pin It