Znajdź nas na

 

CHM.03 - Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych, próbek do badań analitycznych - Technik analityk

CHM.04 - Wykonywanie badań analitycznych - Technik analityk

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów, zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje to tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Ocenia jakość substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Współuczestniczy w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska.

Miejsca pracy technika analityka:

- działy przemysłu chemicznego np.: petrochemicznego, sodowego, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych itp.,

- w dziale farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacja roślin itp.),

- w dziale przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb, lakierów,

- w laboratoriach: w przemyśle - chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa, ochrony środowiska (analiza wód, gleb, atmosfery, itp.).

 

 

Czas nauki 2 lata
Forma kształcenia

zaoczna (sobota, niedziela)

kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

 

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom technika analityka oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Pin It