Znajdź nas na

______________________________________________________________________________________

Wstęp

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http:/www.wsckziu.ostrowwlkp.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023.03.01

______________________________________________________________________________________

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Brak wersji kontrastowej
  • Brak prawidłowej zmiany wielkości czcionki
  • Zdjęcia nie posiadają opisów
  • Brak prawidłowego dopasowania do wielkości ekranów urządzeń mobilnych
  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści
  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów
  • Brak przejścia do treści
  • Brak widocznego fokusa na elemenatch serwisu
  • Google Maps jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

______________________________________________________________________________________

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020.03.30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2023.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k.

______________________________________________________________________________________

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Artur Magaj, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 62 736 24 78.

______________________________________________________________________________________

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

______________________________________________________________________________________

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

______________________________________________________________________________________

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Wejście do budynku znajduje się na parterze.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony głównego wejścia nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

______________________________________________________________________________________

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2020 r. strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem treści i niedostępnych funkcji.

______________________________________________________________________________________

Zmiany w latach 2020 - 2021

 W latach 2020 i 2021 rozszerzono funkcje dostępności na stronie internetowej.

Dodano zestaw funkcji:

-zmiany kontrastu strony na: jasny z wysokim kontrastem, ciemny z wysokim kontrastem, odcienie szarości

-możliwość zmiany koloru tła, tekstu i linków

-możliwość wyboru wielkości czcionki z gotowych propozycji oraz suwak do zmiany wielkości czcionki

-możliwość używania większego kursora oraz zmiany jego koloru na czarny

-lupa powiększająca obszar w pobliżu kursora

-możliwość wyświetlenia uproszczonej wersji strony

-podświetlenie linków i nagłówków

 

Inne zmiany:

-zdjęcia i pliki w nowych treściach posiadają opisy

-istnieje codzienny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego

 

 

 

Pin It