Znajdź nas na

 

 1. Nazwa zadania
  "Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim."

 2. Zakres rzeczowy:
  Ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu i stropodachu, zamurowanie luksferów, wymiana luksferów na okna, wymiana okien i drzwi, rewitalizacja ścian starego budynku szkoły, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana instalacji CO.

 3. Wykonawca:
  Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 3 października 2018 r. podpisano umowę z firmą Inter MAX Wiesław Puchalski z siedzibą w Przygodzicach.

 4. Planowany okres realizacji:
  30 września 2019 r.

 5. Całkowita wartość zadania::
  1 496 888,48 zł.

 6. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

 

 

Dokumentacja fotograficzna:...

 

 

 

Pin It