Znajdź nas na

Medyczne Studium Zawodowe

Szkoła Policealna Publiczna - Bezpłatna

 

Szkoła posiada własną, stale unowocześnianą bazę dydaktyczną. Każdy z kształconych kierunków posiada własne pracownie przedmiotowe, zgodne z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, będące bazą do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego dla wszystkich kształconych zawodów. 

 

      

     

   


Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, nauczyciele praktycy, specjaliści w wielu dziedzinach nauk medycznych, większość posiada uprawnienia egzaminatorów OKE w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodach.  

Pin It