Znajdź nas na

Film opiekunów medycznych: 

 
Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1,5 roku w trybie dziennym i stacjonarnym.
 
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć w szczególności: 
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, wykonywać polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pomagać w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości lub wykonywać zabiegi higieniczne oraz utrzymywać w czystości i estetyce łóżko oraz najbliższe otoczenie osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, z wydalaniem, utrzymaniem aktywności ruchowej, użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • dezynfekować i konserwować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • dokumentować wykonane zabiegi higieniczne
 • pomagać osobie chorej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z chorobą lub starością, udzielać wsparcia
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 
 • brać udział w aktywizacji przyłóżkowej metodą Hoppe
 • pobierać krew żylną i włośniczkową oraz inny materiał do badań
 • uczestniczyć w tlenoterapii i opiekuje się pacjentem z trudnościami w oddychaniu

Opiekun medyczny jest przygotowany  do pracy w:

 • szpitalu
 • Domu Pomocy Społecznej
 • placówkach opiekuńczych
 • domu osoby chorej
 • hospicjum
 • domach dziennego pobytu
 • placówkach wsparcia

 

 

Czas nauki 1,5 roku
Forma kształcenia dziennastacjonarna (wieczorowa)

 

 

Kształcenie kończy się Egzaminem Państwowym.  Możemy pochwalić się 100% zdawalnością tego egzaminu.

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

 

Zapraszamy do naszej Szkoły.

 

 

 

 Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom opiekuna medycznego oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

Pin It