Znajdź nas na

 

Podolog zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu skokowo - goleniowego.

Nauka trwa 2 lata w trybie dziennym lub stacjonarnym.

Zabiegi podologiczne mają charakter profilaktyczny, leczniczy i kosmetyczny. Podczas procesu kształcenia podolog uzyskuje wiedzą z zakresu nauk medycznych - diabetologia, dermatologia, chirurgia, ortopedia, opatrywanie ran, technik zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, wkładki ortopedyczne). Zajmuje się również profilaktyką i leczeniem stóp sportowców.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych - wykonywania zabiegów profilaktyczno - pielęgnacyjno - leczniczych na stopach, organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych, prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp, prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

 

Czas nauki 2 lata
Forma kształcenia dziennastacjonarna (wieczorowa)

 

 

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom podologa oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Pin It