Znajdź nas na

 

Nauka w zawodzie technika BHP trwa 1,5 roku, w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym.

Zajmuje się kontrolą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych i organizacjach. Jego głównym zadaniem jest ocena stopnia zagrożenia oraz zawodowego ryzyka spowodowanego czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, na które narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy.

Technik BHP analizuje możliwość wystąpienia wypadku na terenie firmy, a w razie podobnego zdarzenia ustala jego przyczyny. Prowadzi szkolenia dla pracowników. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie pracownikom optymalnych warunków do wykonywania codziennych obowiązków poprzez zminimalizowanie ilości szkodliwych czynników w miejscu pracy, profilaktykę chorób zawodowych i zapobieganie wypadkom czy nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

 

Czas nauki 1,5 roku
Forma kształcenia dziennastacjonarna (wieczorowa)zaoczna

 

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom technika BHP oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Pin It