Znajdź nas na

 

 

Czas nauki 2 lata
Forma kształcenia dziennastacjonarna (wieczorowa)

 Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy trwa 2 lata 

w formie stacjonarnej dziennie lub wieczorowo.Istnieje możliwość takiego zorganizowania zajęć, aby można było połączyć naukę w szkole z pracą zawodową! 

Uwaga!
100% zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe!

W czasie edukacji słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla podopiecznych w różnym wieku, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności
 • projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutyczno-opiekuńczych
 • doboru metod, technik i form terapii zajęciowej w zależności od potrzeb, możliwości oraz stanu zdrowia podopiecznego
 • zachowania asertywności w relacjach z ludźmi
 • wykorzystania technik negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
 • dostosowania działań rehabilitacyjnych do rodzaju schorzenia, niepełnosprawności, wieku pacjenta
 • współpracy z zespołem terapeutycznym i rehabilitacyjnym

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w: 

 • szpitalach
 • sanatoriach
 • klubach seniora
 • placówkach dziennego pobytu
 • domach pomocy społecznej
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • szkołach i przedszkolach integracyjnych
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych
 • świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach

  

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom terapeuty zajęciowego oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

Film "W szkole może być fajnie": 

Film terapeutów zajęciowych: 

Pin It