Znajdź nas na

Wniosek został złożony 15. 12.2014 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach projektu:

„Dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, planowanych do realizacji w 2015 roku przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną”.

 

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z udziałem środków z WFOŚiGW w Poznaniu.


Zadanie obejmuje:

  • wymianę okien w budynku internatu
  • wymianę CO
  • docieplenie budynku
  • położenie elewacji

 

 

Pin It