Znajdź nas na

Remont auli w budynku internatu

1. Nazwa zadania:

„Remont auli w budynku internatu”

2. Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe, przygotowawcze

- wykonanie rozdzielni elektrycznej

- roboty elektryczne silnoprądowe w zakresie instalacji oświetleniowej, w zakresie gniazd wtykowych, w zakresie instalacji związanych z klimatyzacją i wentylacją mechaniczną

- roboty elektryczne słaboprądowe w zakresie okablowania strukturalnego

- roboty elektryczne w zakresie instalacji nagłośnienia

- wymiana oświetlenia

- dostawa i montaż klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

- wymiana grzejników

- wymiana stolarki drzwiowej

- roboty malarskie ścian

- wykonanie sufitu podwieszanego

- układanie posadzki

- wydzielenie i wyremontowanie dwóch osobnych pomieszczeń pełniących funkcję zaplecza.

- montaż wertikali okiennych.

3. Okres realizacji zadania:

     31.12.2023

4. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

WSCKZiU

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu:

Remont auli

Remont auli

Remont auli

Remont auli

Remont auli

Remont auli

 Remont auli internatu

 

 

Pin It